TurkMSIC

                                           

TurkMSIC yani; Turkish Medical Students’ International Committee. TurkMSIC Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş; bağımsız, siyasi olmayan, kar amacı gütmeyen en büyük ve en köklü kuruluştur. 1952 yılında kurulan TurkMSIC, üye fakülteleri ile Türkiye’deki 30.000 tıp fakültesi öğrencisini temsil etmekle birlikte, uluslararası çapta ise kurulduğu yıldan beri üyesi olduğu IFMSA dâhilinde 120 ülke içinde Türkiye’yi başarı ile temsil etmektedir. TurkMSIC bünyesinde Türkiye genelinde 50 yerel kurul bulunmaktadır. Her yerel kurulda 6 alt komite bulunur. Bunlar:

·        SCOME (Tıp Eğitimi)

·        SCOPE (Staj Değişimi)

·        SCOPH (Halk Sağlığı)

·        SCORA (Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS)

·        SCORE (Araştırma Değişimi)

·        SCORP (İnsan Hakları ve Barış)

Gönüllü tıp fakültesi öğrencileri bu alt komitelerde hem toplumunu hem de kendilerini geliştirerek Dünya’ya ve İnsanlığa daha faydalı olmak için uğraşmaktadır.