Maltepe EMSA

EMSA

EMSA (European Medical Students’ Association), Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği’dir. 1991 yılında kurulan EMSA, politik olmayan ve gönüllü tıp öğrencilerinin faaliyet gösterdiği bir organizasyondur ve tıp öğrencileri tarafından, tıp öğrencilerine nasıl yararlı olur düşüncesiyle kurulmuştur.

 

EMSA’nın ana hedefleri: 
• Tüm tıp öğrencilerinin katılımıyla ve diğer organizasyonlarla işbirliği yaparak, Avrupa’da bir iletişim merkezi yaratmak 
• Tıp öğrencilerine bir araya gelip kendi haklarını savunabilecekleri ve Avrupa’nın genelindeki tıbbın niteliğni tartışabilecekleri bir tartışma platformu temin etmek ve bu toplantıları desteklemek 
• Tıbbın sosyal, kültürel,akademik,sosyal ve etnik yönleriyle ilgili bilgileri bütünleştirmek, analiz etmek ve tartışmak 
• Aynı amaç ve hedefleri olan organizasyonlarla işbirliği yapmaktır.

 

EMSA'nın Avrupa genelinde gerçekleştirdiği proje örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

 

• TIP EĞİTİMİ
Bologna Süreci
Healty Erasmus Project
EMSA Yaz Okulu
EMSA Tıp Eğitimi Haftası
Teddy Bear Hospital
Dünya AIDS Günü

• HALK SAĞLIĞI
Avrupa Sağlık Haftası Etkinlikleri
Dünya Kanser Günü
Akıl Sağlığı Günü

• TIP BİLİMİ
Journal of Tomorrows’ Physicians
European Students’ Stem Cell Society (ES-Stem)
The Pathway of Science
Right to Research
Secret Science Club

• AVRUPA ENTEGRASYONU
Erasmus Medicus
European Words
Different Christmas
Best Buddy
Twinning Project

• TIP ETİĞİ VE KÜLTÜR
Avrupa Etik Haftası
Tıp Etiği Gazetesi
Dünya Kadın Günü
EMSA Trans Plantation
Movies&Medicine
Cultural Injection

Dilara Arun