FIMS

Toplantı hakkında aşağıdaki web sayfasından ayrıntılı bilgiye ulaşılabilmektedir:

http://fims.maltepe.edu.tr